Tarieven

Een consult duurt 1 uur en kost 62,50 euro. Als een gepland consult niet binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt een tarief gerekend van 40,- euro.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en sta geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ik ben in het bezit van alle door de zorgverzekeraars vereiste diploma’s. De behandelingen worden in de meeste gevallen grotendeels vergoed via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Onder de rubriek ‘Vergoedingen’ vindt u een overzicht. Check ook altijd zelf uw polis.

Klacht- en tuchtrechtsregeling
Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop u bent behandeld, dat kunt u een klacht indienen bij NVST https://www.nvst.nl/klachtenformulier/ of het RBCZ http://www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html