Tarief

Een consult duurt 1 uur en kost 75,- euro.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en sta geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ik ben in het bezit van alle door de zorgverzekeraars vereiste diploma’s. De behandelingen worden bij de meeste verzekeraars grotendeels vergoed via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Onder de rubriek ‘Vergoedingen’ vindt u een overzicht. Check ook altijd zelf uw polis.

 

Heeft u een klacht?

Wat vervelend dat u een klacht heeft, hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging  en zij zullen u met de klachtenfunctionaris van Quasir in contact brengen. Of u kunt rechtstreeks  contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling. Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen.

 

Het stappenplan bij een klacht:

ga het gesprek aan met uw therapeut;

indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen:

mail          : bemiddeling@quasir.nlt.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling

telefoon  : 085-4874012

post          : Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel;

indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.

Elke RBCZ-therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak, TCZ tuchtcollege